Az SMA-betegek véleményének fontossága a terápiás döntéshozatalban

Az SMA-betegek véleményének fontossága a terápiás döntéshozatalban

2021. április 21. |

11 perc Mentés

Monnette A, Chen E, Hong D, Bazzano A, Dixon S, Arnold WD, Shi L. Treatment preference among patients with spinal muscular atrophy (SMA): a discrete choice experiment. Orphanet J Rare Dis 2021, 16:36.

Bevezetés

A veleszületett gerincvelői izomsorvadás (SMA) a gyermekkori genetikai betegségek halálozásának egyik fő oka. Világviszonylatban minden 10-15 000 élveszületésre egy beteg gyermek születése várható, akiknek élettartamát és életminőségét meghatározza a betegség súlyossága. Legsúlyosabb formája az SMA1 nem csupán a leggyakoribb, de többnyire 6-7 hónapos korban tragikus kimenetelű is. Azonban az enyhébb manifesztációjú esetekben is feltartóztathatatlan az életminőség romlása az életkor előrehaladásával kezelés nélkül. Annak ellenére, hogy már több, mint egy évszázada ismeri az orvostudomány a kórképet, a törvényszerű progressziónak csak a lassítására, és a szövődmények ellátására voltak eszközei. A XXI. század nagy fordulatot hozott a betegek életesélyeinek és életminőségének javításában egyaránt, amióta az izomsorvadás kialakulásáért felelős genetikai rendellenesség kezelése lehetővé vált génmódosító és génpótló terápiával.
A négyhavonként rendszeres intrathecalis alkalmazást igénylő nusinersen 2016-ban került bevezetésre. Hatása az SMN2-gén módosítása, melynek eredményeként megnövekszik a motoneuronok működéséhez nélkülözhetetlen túlélő (SMN)-fehérje képződése. Az onasemnogene abeparvovec intravénás génpótló terápia, annak a fő génnek (SMN1) a funkcionális másolata, amelynek hiánya felelős a betegség kialukálásáért. A gént adenovírusvektorhoz kötve juttatjuk a keringésbe, ahonnan a szervezet sejtjeibe bekerülve immunológiai reakciót indukálhat, ezért egyidejű steroid immunszuppresszió szükséges több héten át, a szervfunkciós paraméterek aktuális értékétől függően. Alkalmazhatóságát az USÁ-ban 2 éves korra limitálták, mivel későbbi életkorban nincsenek tanulmányok a hatékonyságára, illetve lehetséges, hogy akkorra már olyan sok motoneuron irreverzibilis pusztulása következik be, hogy megfelelő mennyiségű SMN fehérje képződés ellenére sem várható az állapot javulása. Másrészt a dózis testsúlyfüggő, a mellékhatások pedig dózisfüggőek, ezért feltételezhető a nagyobb gyermekeknél gyakoribb és/vagy súlyosabb szövődmény fellépése. A készítményt az FDA 2019-ben, az EMA 2020-ban hagyta jóvá.
Ebben az évben újabb gyógyszeres terápiára nyílt lehetőség, az SMN2 splicing módosító risdiplam előzetes klinikai vizsgálatok alapján igazolt hatékonysága, és enyhe mellékhatásprofilja alapján. FDA-engedély birtokában azoknak a betegeknek is elérhetővé vált az állapotromlást lassító, vagy akár megállító, illetve életminőségüket javító terápiájára, akik más kezelésben nem részesülhetnek. Életkori korlátai gyakorlatilag nincsenek, hiszen 2 hónapos kortól bármely korú betegek kaphatják. Alkalmazása egyszerű, naponta szájon át történő adagolása kíméletes, nem teszi szükségessé a rendszeres kórházi megjelenést, és nem jár invazivitással, illetve fájdalommal a beadása.
A szerzők diszkrét kvalitatív interjú keretében 101 változó életkorú (csecsemőkortól 67 éves korig) SMA-betegnél (n=65, 65%), illetve gondozóiknál (n=36, 35%) végeztek kérdőíves felmérést. A válaszadók betegségmegoszlásában dominált az SMA2 (n=48), amit 29 SMA3, 21 SMA1, 1 SMA4, és 2 egyéb válaszadó követett. A betegség első tünetei féléves kor előtt kezdődtek 31, fél-másfél éves kor között 41, másfél-3 éves kor között 16, 4-18 éves korban 8, 18 éves kor felett 4 betegnél, összességében a betegek 68%-ánál másfél éves kor előtt.

Nusinersen kezelésben 59, onasemnogene abeparvovec terápiában 10 beteg részesült, csak sazupportációban 21, semmiféle gyógyszeres kezelésben 12 beteg. Tracheakanült 14 beteg viselt, 17 esetben különböző napi időintervallumban eszközös légzéstámogatás, 46-nál köhögést elősegítő készülék alkalmazása, 15-nél szondatáplálás történt. 84%-uk tudott önállóan is lélegezni.
Mozgásképesség tekintetében 73 beteg kerekesszékkel, 4 járókerettel közlekedett, Önálló járásra 9, segítséggel történő járásra 10, segítséggel állásra 2, önálló ülésre 33, mászásra 2 beteg volt képes. Motoros funkció hiányáról 6, csekély mozgásképességről 39 beteg számolt be.
47 beteg korábban gerincműtéten esett át.
A kérdőíves felmérés célja a betegek és gondozóik véleményének megismerése volt az egyes gyógyszeres kezelési lehetőségekről, és a terápia választásában preferált szempontjaikról az alábbiak szerint:

 • a motoros funkciók stabilizálódása vagy javulása
 • a légzésfunkció stabilizálódása vagy javulása
 • javallat minden korosztály, vagy csak gyermekkorú betegek számára
 • az alkalmazás módja (ismételt intrathecalis adás, egyszeri intravénás infúzió, orális napi szedés)
 • lehetséges szövődmények, kockázatok

A válaszok statisztikai feldolgozásának eredménye a következő volt (ábra):

 • A motoros és légzésfunkció javulását a betegek nagyra értékelték:
  • A légzésfunkció javulását az SMA1 és SMA2 betegek fontosabbnak tartották, mint a jobb motoros funkciót. Ez érthető annak ismeretében, hogy SMA1 és SMA2 esetén a légzés súlyosabban érintett, a gépi légzéstámogatás (technológia dependencia) szükségessége pedig korlátozza mindennapi életvitelüket
  • az SMA3 betegek a motoros funkció javulását magasabbra értékelték, mint a légzésfunkciót.
 • Gyógyszeralkalmazási mód:
  • Az intrathecalis kezeléssel szemben elsősorban az orális, másrészt az egyszeri intravénás alkalmazást részesítették előnyben.
  • Az orális terápiát, és kisebb mellékhatásrizikót fontosabb szempontnak ítélték meg, mint a légzésfunkció javulását vagy stabilizálódását.
  • A napi orális alkalmazást leginkább a nagyon fiatal, felnőtt, és korábban gerincműtéten átesett betegek preferálták.
  • Azok a betegek, akik nem részesültek intathecalis nusinersen kezelésben, kevésbé részesítették előnyben az egyszeri intravénás terápiát, mint azok, akik intrathecalis terápiában részesültek
 • Az alkalmazás gyermekekre korlátozódó jóváhagyásának értékelése:
  • Nagy arányban nem tartották helyénvalónak az alkalmazás jóváhagyásának korlátozását gyermekekre.
  • Leginkább az életkorhatárok nélküli széles körű javallatot preferálták.
  • Ettől az általános véleménytől azonban eltértek a legfeljebb 2 éves, és 3-17 év közötti, génterápiában részesült betegek válaszadói, ugyanis gondozóik nem részesítették előnyben azt a szempontot, hogy kinek engedélyezték a gyógyszert.
 • Egyéb vélemények:
  • Érdekes módon a nusinersen terápia mellett nem javuló betegek nem tartották előnyösebbnek az egyszeri intravénás terápiát.
  • A tanulmányban az egyszeri intravénás terápiát csak a már ezen a kezelésen átesett betegek preferálták az intrathecalis terápiával szemben.
  • Nem támogatták továbbá a magas kockázatú készítmények alkalmazását, a nagyobb hatékonyság és mozgásfunkció javulás ellenére sem.

Összességében a válaszadók megítélése szerint a választásban a fő szempontok a motoros és légzési funkció javulása, a széles körű indikáció, az orális és az egyszeri intravénás alkalmazás, valamint a minimális kockázat.
Az SMA-betegek és gondozóik körében a választott kezelés leginkább attól függött, mennyire javítja a terápia a motoros és légzési funkciót, és mennyire egyszerű az alkalmazási mód.
A terápiás módszer megválasztása rendkívül fontos különösen a súlyos scoliosisban szenvedő, és gerincműtéten átesett betegeknél, hiszen a gerincdeformitás csökkenti az intrathecalis terápiához szükséges lumbálpunkció sikeresélyét, és megterhelést jelenthet a beteg számára.

Megjegyzés:

A vizsgálat értékelhetősége korlátozott, mivel olyan személyek megkérdezésén alapult, akik betegségük tekintetében jól tájékozottak és elkötelezettek, érdekeltek, ezért nem reprezentálják a teljes populáció minden SMA-betegének véleményét.
A levonható következtetéseket befolyásolja továbbá a különböző SMA-típusokban szenvedő betegek igen eltérő száma. Az állapotmegítélés a válaszadók szubjektív véleményén alapul, ezért korlátozottan értékelhető. A válaszadók tájékozottsága az egyes kezelési eljárások hatásairól, mellékhatásairól egyéni ismereteiktől függően igen eltérő lehet. A levonható következtetéseket nagymértékben befolyásolhatta a különböző terápiában részesült betegek számának nagy variabilitása is (nusinersen terápia n=59, onasemnogene abeparvovec n=10, risdiplam n=0).
Ugyanakkor a tanulmány vitathatatlan értéke a figyelem felhívása annak fontosságára, hogy a terápiaválasztás döntéshozatalában nem csupán orvosszakmai és financiális szempontoknak kell érvényesülnie, hanem a betegek szükségleteinek és elvárásainak is.
A terápiás lehetőségek bármelyikének alkalmazásáról történő felelősségteljes döntésnél fontos annak a figyelembe vétele is, hogy a betegek állapotuk stabilizálódását is életminőségük értékes markerének értékelik. Ezért újra kell gondolni azt a szemléletet, miszerint nem célszerű /nem indokolt a gyógyszeres kezelés azoknál a súlyos állapotú betegeknél, akiknek nyelés-és/vagy légzészavaruk, a betegség előrehaladása miatt már nem várható a kezeléstől érdemi javulás.

Referencia:

Monnette A, Chen E, Hong D, Bazzano A, Dixon S, Arnold WD, Shi L. Treatment preference among patients with spinal muscular atrophy (SMA): a discrete choice experiment. Orphanet J Rare Dis 2021, 16:36.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33472673/

További szakirodalmi hivatkozások:

 1. Finkel RS, Mercuri E, Darras BT, et al. Nusinersen versus sham control in infantile-onset spinal muscular atrophy. N Engl J Med. 2017; 377: 1723-1732.
 2. Friese J, Geitmann S, Holzwarth D. et al. Safety Monitoring of Gene Therapy for Spinal Muscular Atrophy with Onasemnogene Abeparvovec –A Single Centre Experience J Neuromuscul Dis. 2021, 8 (2), 209-216. doi: 10.3233/JND-200593.
 3. Genentech Provides Regulatory Update on Risdiplam for the Treatment of Spinal Muscular Atrophy (SMA) – U.S. Food and Drug Administration (FDA) extends review time for risdiplam following agreed submission of additional data, including SUNFISH Part 2 – Risdiplam is being investigated in infants, children and adults with Type 1, 2 or 3 SMA https://www.businesswire.com/news/home/20200407005769/en/Genentech-Regulatory-Update-Risdiplam-Treatment-Spinal-Muscular
 4. Kirschner J, Goemans N, Haberlova J, et al. European ad-hoc consensus statement on gene replacement therapy for spinal muscular atrophy. Eur J Paediatr Neurol 2020; doi: 10.1016/j.ejpn.2020.07.001
 5. Mendell JL, Al-Zaidy S, Shell R. et al. Single-Dose Gene-Replacement Therapy for Spinal Muscular Atrophy N Engl J Med 2017;377:1713-22. DOI: 10.1056/NEJMoa1706198
 6. Waldrop MA, Karingada C, Storey MA. et al. Gene Therapy for Spinal Muscular Atrophy: Safety and Early Outcomes, Pediatrics 2020, 146 (3) e20200729. doi: 10.1542/peds.2020-0729.
 7. Wurster CD, Ludolph AC. Nusinersen for spinal muscular atrophy. Ther. Adv. Neurol. Disord 2018 doi: 10.1177/1756285618754459

M-HU-00000271

Dr. Mikos Borbála

Kategóriák

Hasonló tartalmak

Sajnos nem találtunk ehhez a tartalomhoz hasonlót.